Search:
Wniosek o wydanie aktu


Wydanie odpisu aktu
(urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Jednostka obsługująca: Urząd Stanu Cywilnego w Brzeźniu pokój nr 15, tel. (43) 8203098

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Czas oczekiwania: w dniu złożenia podania

Niezbędne dokumenty:
  • wniosek pisemny,
  • okazanie dokumentu tożsamości osoby uprawnionej do otrzymania odpisu.

Opłaty:
  • -za odpis skrócony aktu- 22,00 zł;
  • -za odpis zupełny aktu- 33,00 zł;
  • Wpłata na konto Urzędu Gminy W Brzeźniu

Informacja
Zainteresowany składa pisemny wniosek wraz z ewentualną opłatą skarbową i przedstawia do wglądu dowód osobisty.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 29 września 1996 roku - Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2004 r. 161 poz. 1688 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U . z 2006r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).


Wniosek o wydanie odpisu aktu
2009-05-07 13:16:06(29 KB)More...