Statystyki


Tytuł Autor Ilość
URZĄD GMINY Przemysław Jasianek 94600
Rok złożenia - 2007 Przemysław Jasianek 70438
Rok złożenia - 2008 Przemysław Jasianek 70193
SOŁECTWA Agnieszka Kołaczek 64457
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Przemysław Jasianek 64249
Radni Rady Gminy Przemysław Jasianek 62105
Regulamin wynagradzania nauczycieli Przemysław Jasianek 61143
Zapytanie cenowe - dostawa mebli Przemysław Jasianek 59741
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Przemysław Jasianek 58365
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy oczyszczalni ścieków Przemysław Jasianek 57345
Rok złożenia - 2007 Przemysław Jasianek 55199
Urząd Stanu Cywilnego Przemysław Jasianek 54765
Zawarcie związku małżeńskiego Przemysław Jasianek 52029
Rok złożenia - 2009 Przemysław Jasianek 51628
RADA GMINY Przemysław Jasianek 50602