Statystyki


Tytuł Autor Ilość
URZĄD GMINY Przemysław Jasianek 97145
Rok złożenia - 2007 Przemysław Jasianek 70441
Rok złożenia - 2008 Przemysław Jasianek 70195
SOŁECTWA Przemysław Jasianek 64570
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Przemysław Jasianek 64252
Radni Rady Gminy Przemysław Jasianek 62151
Regulamin wynagradzania nauczycieli Przemysław Jasianek 61152
Zapytanie cenowe - dostawa mebli Przemysław Jasianek 59750
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Przemysław Jasianek 58380
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy oczyszczalni ścieków Przemysław Jasianek 57351
Rok złożenia - 2007 Przemysław Jasianek 55222
Urząd Stanu Cywilnego Przemysław Jasianek 54779
Zawarcie związku małżeńskiego Przemysław Jasianek 52050
Rok złożenia - 2009 Przemysław Jasianek 51637
RADA GMINY Przemysław Jasianek 50750