Statystyki


Tytuł Autor Ilość
URZĄD GMINY Przemysław Jasianek 106193
Rok złożenia - 2007 Przemysław Jasianek 70494
Rok złożenia - 2008 Przemysław Jasianek 70216
SOŁECTWA Agnieszka Kołaczek 65345
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Przemysław Jasianek 64288
Radni Rady Gminy Przemysław Jasianek 62674
Zapytanie cenowe - dostawa mebli Przemysław Jasianek 59762
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Przemysław Jasianek 58443
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy oczyszczalni ścieków Przemysław Jasianek 57406
Rok złożenia - 2007 Przemysław Jasianek 55286
Urząd Stanu Cywilnego Przemysław Jasianek 54852
Zawarcie związku małżeńskiego Przemysław Jasianek 52126
Rok złożenia - 2009 Przemysław Jasianek 51697
Archiwlane Przemysław Jasianek 51685
Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości Przemysław Jasianek 50331