Statystyki


Tytuł Autor Ilość
URZĄD GMINY Przemysław Jasianek 103119
Rok złożenia - 2007 Przemysław Jasianek 70478
Rok złożenia - 2008 Przemysław Jasianek 70209
SOŁECTWA Agnieszka Kołaczek 65100
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Przemysław Jasianek 64274
Radni Rady Gminy Przemysław Jasianek 62432
Regulamin wynagradzania nauczycieli Przemysław Jasianek 61191
Zapytanie cenowe - dostawa mebli Przemysław Jasianek 59760
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Przemysław Jasianek 58430
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy oczyszczalni ścieków Przemysław Jasianek 57393
Rok złożenia - 2007 Przemysław Jasianek 55259
Urząd Stanu Cywilnego Przemysław Jasianek 54820
Zawarcie związku małżeńskiego Przemysław Jasianek 52095
Rok złożenia - 2009 Przemysław Jasianek 51678
Archiwlane Przemysław Jasianek 51556