Statystyki


Tytuł Autor Ilość
URZĄD GMINY Przemysław Jasianek 100504
Rok złożenia - 2007 Przemysław Jasianek 70466
Rok złożenia - 2008 Przemysław Jasianek 70204
SOŁECTWA Przemysław Jasianek 64870
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Przemysław Jasianek 64263
Radni Rady Gminy Przemysław Jasianek 62260
Regulamin wynagradzania nauczycieli Przemysław Jasianek 61176
Zapytanie cenowe - dostawa mebli Przemysław Jasianek 59756
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Przemysław Jasianek 58413
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy oczyszczalni ścieków Przemysław Jasianek 57380
Rok złożenia - 2007 Przemysław Jasianek 55243
Urząd Stanu Cywilnego Przemysław Jasianek 54804
Zawarcie związku małżeńskiego Przemysław Jasianek 52073
Rok złożenia - 2009 Przemysław Jasianek 51663
RADA GMINY Przemysław Jasianek 50976