RADA GMINY


Zgodnie z art. 15 i 16 Ustawy o samorządzie gminnym, organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest rada gminy, której kadencja trwa 4 lata. Zgodnie z art. 18 do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Są to m.in.: uchwalanie statutu gminy, uchwalanie budżetu gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale. Termin sesji, jej miejsce i porządek obrad podaje się do wiadomości mieszkańców gminy.


Rada Gminy w Brzeźniu działa w następującym składzie:

Lp.

Nazwisko i imię

Funkcja

1

Sobczak Paweł

Przewodniczący Rady Gminy

2

Owczarek Dariusz

I Wiceprzewodniczący Rady Gminy

3

Przybyła Łukasz

II Wiceprzewodniczący Rady Gminy

4

Czyżak Andrzej

Radny

5

Dobrzyński Andrzej

Radny

6

Rogowska Stefania

Radny

7

Gołąb Ireneusz

Radny

8

Piekarek Zdzisława

Radny

9

Kaczmarek Mariola

Radny

10

Kaczmarek Józef

Radny

11

Kuśmierek Bożena

Radny

12

Stępień Tomasz

Radny

13

Stencel Mariusz

Radny

14

Góra Łukasz

Radny

15

Wiertelak-Dawidowska Danuta

RadnyInformacja wytworzona przez:
Mateusz Wiertelak
email: gmina@brzeznio.pl tel.:43 820 30 26 fax: 43 820 36 71
, w dniu:  06‑06‑2008 12:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Mateusz Wiertelak
email: gmina@brzeznio.pl tel.:43 820 30 26 fax: 43 820 36 71
, w dniu:  06‑06‑2008 12:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑12‑2014 12:38:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie