Statystyki


Tytuł Autor Ilość
URZĄD GMINY - dokumenty Gmina Brzeźnio 176477
Rok złożenia - 2007 Przemysław Jasianek 70582
Rok złożenia - 2008 Przemysław Jasianek 70309
OFERTY PRACY Przemysław Jasianek 69042
Radni Rady Gminy Przemysław Jasianek 64564
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Przemysław Jasianek 64472
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Gmina Brzeźnio 61859
Zapytanie cenowe - dostawa mebli Przemysław Jasianek 59795
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Przemysław Jasianek 58506
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy oczyszczalni ścieków Przemysław Jasianek 57475
Rok złożenia - 2007 Przemysław Jasianek 55425
Urząd Stanu Cywilnego Przemysław Jasianek 55414
WŁADZE GMINY Przemysław Jasianek 55068
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE Przemysław Jasianek 54335
Archiwlane Przemysław Jasianek 53234