Statystyki


Tytuł Autor Ilość
URZĄD GMINY Przemysław Jasianek 108731
Rok złożenia - 2007 Przemysław Jasianek 70500
Rok złożenia - 2008 Przemysław Jasianek 70219
SOŁECTWA Agnieszka Kołaczek 65621
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Przemysław Jasianek 64294
Radni Rady Gminy Przemysław Jasianek 62786
Zapytanie cenowe - dostawa mebli Przemysław Jasianek 59766
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Przemysław Jasianek 58451
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy oczyszczalni ścieków Przemysław Jasianek 57411
Rok złożenia - 2007 Przemysław Jasianek 55295
Urząd Stanu Cywilnego Przemysław Jasianek 54868
Zawarcie związku małżeńskiego Przemysław Jasianek 52185
Archiwlane Przemysław Jasianek 51753
Rok złożenia - 2009 Przemysław Jasianek 51704
Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości Przemysław Jasianek 50339