Statystyki


Tytuł Autor Ilość
URZĄD GMINY Przemysław Jasianek 110154
Rok złożenia - 2007 Przemysław Jasianek 70503
Rok złożenia - 2008 Przemysław Jasianek 70222
SOŁECTWA Agnieszka Kołaczek 65720
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Przemysław Jasianek 64298
Radni Rady Gminy Przemysław Jasianek 62855
Zapytanie cenowe - dostawa mebli Przemysław Jasianek 59767
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego Przemysław Jasianek 58456
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy oczyszczalni ścieków Przemysław Jasianek 57417
Rok złożenia - 2007 Przemysław Jasianek 55302
Urząd Stanu Cywilnego Przemysław Jasianek 54879
Zawarcie związku małżeńskiego Przemysław Jasianek 52204
Archiwlane Przemysław Jasianek 51786
Rok złożenia - 2009 Przemysław Jasianek 51708
Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości Przemysław Jasianek 50346