Zawarcie związku małżeńskiego


Zawarcie związku małżeńskiego

Jednostka obsługująca:

Urząd Stanu Cywilnego w Brzeźniu pokój nr 15, tel. (43) 8203098

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30

Czas oczekiwania: 1 miesiąc
Niezbędne dokumenty:

 • zapewnienie;
 • dowody osobiste, nieletni - tymczasowe dokumenty tożsamości;

kawaler, panna przedkładają:
 • odpis skrócony aktu urodzenia (urodzeni poza gminą Brzeźnio);

wdowiec, wdowa przedkładają:
 • odpis skrócony aktu urodzenia (urodzeni poza gminą Brzeźnio);
 • odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka (jeśli zgon rejestrowany był poza gminą Brzeźnio);

rozwiedziony, rozwiedziona przedkładają:
 • odpis skrócony aktu urodzenia (urodzeni poza gminą Brzeźnio) ;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub prawomocny wyrok rozwodowy (gdy poprzednie małżeństwo zawarto poza gminą Brzeźnio).
Opłaty:
 • za sporządzenie aktu- 84,00 zł
 • Wpłata na konto Urzędu Gminy w Brzeźniu

Informacja
 • Związek małżeński można zawrzeć w dowolnie wybranym USC w kraju (nie ma znaczenia miejsce stałego pobytu). Dokumenty złożone do zawarcia małżeństwa nie podlegają zwrotowi.
 • Od dnia 15 listopada 1998 r. każda osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński ma prawo wyboru jednej z dwóch form:
  1. może złożyć zgodne oświadczenia o wystąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, w obecności dwóch świadków,
  2. może złożyć śluby przed osobą duchowną (księdzem), a następnie zarejestrować związek w księdze małżeństw stanu cywilnego.
 • Skutki prawne wywołuje fakt sporządzenia aktu małżeństwa w księdze stanu cywilnego, który następuje:
  1. bezpośrednio po złożeniu oświadczeń o wystąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego;
  2. niezwłocznie po złożeniu dokumentów - przez osobę duchowną, przed którą składano śluby, - do tutejszego Urzędu Stanu Cywilnego;
  3. w przypadku nie przekazania dokumentu ślubu przez osobę duchowną, prawo nie wywiera żadnych skutków i małżeństwo, w świetle przepisów Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, nie istnieje. Każda osoba może wtedy wystąpić do sądu z wnioskiem o uznanie małżeństwa lub też złożyć stosowne dokumenty do zawarcia małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 • Osoba zamierzająca zawrzeć związek małżeński zawsze podpisuje zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego.
Informacja wytworzona przez:
Przemysław Jasianek
email: gmina@brzeznio.pl tel.:43 820 30 26 fax: 43 820 36 71
, w dniu:  08‑05‑2009 12:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Przemysław Jasianek
email: gmina@brzeznio.pl tel.:43 820 30 26 fax: 43 820 36 71
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
08‑05‑2009 12:38:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive