ARCHIWUM


Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Wójt Gminy w Brzeźniu zawiadamia na podstawie art.61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego / t. j. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. / w związku z art.75 ust 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. z roku 2008 nr 199, poz.1227 ze zm. / o wszczęciu w dniu 20.12.2011 roku na wniosek INTER AUTO Damian Sykuła i Roman Sykuła Spółka Jawna, 98-300 Wieluń ul. Wodna 5 postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego - piasku "WIERZBOWA" w obrębie działek nr 28-31, 33-37, 40, 42, 50, 57 obręb geod. Wierzbowa gm. Brzeźnio


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
89KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
80KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
40KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
123KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
83KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Program Współpracy Gminy Brzeźnio z organizacjami pozarządowymi

$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")

Urząd Gminy Brzeźnio (Brzeźnio ul. Wspólna 44, 98 - 275 Brzeźnio), w załączeniu przekazuje do konsultacji przez organizacje pozarządowe "Program Współpracy Gminy Brzeźnio z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U.2011.112.654) na rok 2012.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
115KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zarządzeni Wójta Gminy w sprawie przeprowadzenia konsultacji
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
73KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
231KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 76 Numer strony: 1  2  3  4  5  
Informacja wytworzona przez:
Przemysław Jasianek
email: gmina@brzeznio.pl tel.:43 820 30 26 fax: 43 820 36 71
, w dniu:  07‑01‑2009 10:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Przemysław Jasianek
email: gmina@brzeznio.pl tel.:43 820 30 26 fax: 43 820 36 71
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
07‑01‑2009 10:30:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive