ROK 2015


Plik pdf Zawiadomienie o zakończeniu postępowania
05‑11‑2015 15:10:34

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie drogi w miejscowości Brzeźnio-Pustelnik w Gminie Brzeźnio”

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
135KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wydaniu postanowienia określającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
w dniu 4.09.2015 roku w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Brzeźnio i Zapole, gm. Brzeźnio", zostało wydane przez Wójta Gminy Brzeźnio - Postanowienie GG.6220.5.15 z dnia 4.09.2015 roku o stwierdzeniu braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
130KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Na podstawie art.30, 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2013r. poz.1235 j.t..)zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW, zlokalizowanej na działce nr 206 (zarys śmigła na dz. nr ewid. 205 i 207) obręb Krzaki gm. Brzeźnio wraz z infrastrukturą towarzysząca.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
136KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Na podstawie art.30, 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. 2013r. poz.1235 j.t..)zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW, zlokalizowanej na działce nr 16 (zarys śmigła na dz. nr ewid. 17) obręb Krzaki gm. Brzeźnio wraz z infrastrukturą towarzysząca.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
136KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Wójt Gminy w Brzeźniu zawiadamia na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego / t. j Dz .U. z 2013r. poz.267. / o wszczęciu w dniu 12.03.2014 roku na wniosek Firmy EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzaki na działce oznaczonej nr 16 (zarys śmigła dz. nr ewid. 17) gm. Brzeźnio.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
142KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Wójt Gminy w Brzeźniu zawiadamia na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego / t. j Dz .U. z 2013r. poz.267. / o wszczęciu w dniu 9.04.2014 roku na wniosek Firmy EKO-WIATR BIS Krzysztof Statuch postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Krzaki na działce oznaczonej nr 206 (zarys śmigła dz. nr ewid. 205 i 207) gm. Brzeźnio.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
142KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
$dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Wójt Gminy w Brzeźniu zawiadamia na podstawie art.61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego / t. j DZ.U. z 2013r. poz.267. / o wszczęciu w dniu 12.08.2015 roku na wniosek Gminy Brzeźnio postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami i deszczowej w miejscowościach Brzeźnio oraz Zapole.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
136KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Przemysław Jasianek
email: gmina@brzeznio.pl tel.:43 820 30 26 fax: 43 820 36 71
, w dniu:  13‑08‑2015 10:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Przemysław Jasianek
email: gmina@brzeznio.pl tel.:43 820 30 26 fax: 43 820 36 71
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑11‑2015 15:12:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive